Dyrektor szkoły:

mgr Bożena Będzińska-Wosik


Edukator, Moderator WDN, ekspert w komisjach egzaminacyjnych i postępowaniach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - 2012 r.

Odznaka „Za Zasługi  Dla Miasta Łodzi” – 2010 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2010 r.

Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty – 2005 r.

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi –  1999 r., 2003 r., 2007 r., 2010 r., 2014 r., 2015 r.

Organizator Procesów Innowacyjnych - nagroda przyznawana przez ŁCDNiKP wraz z partnerami w ramach Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015

Medal „Serce Dziecku” – 1993 r.

Dorobek dydaktyczny:

Współautorka programu innowacyjnego "Bliżej Łodzi - poznajemy naszą małą ojczyznę" - program edukacji regionalnej dla klas 4-6 SP.

 

 

Wicedyrektor szkoły:

mgr Paweł Zieliński

Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych.

Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi – 2016 r.

Designed by Free Joomla Templates
Projekt i wykonanie: Wioletta Szwebs