Dzieci nie ryby i swój głos mają

 

 

Rozpoczynamy projekt ->

 

 ````````````````````````````````````````````````````````

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Przygotowanie spotu reklamowego ->

 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie ->

Regulamin konkursu fotograficznego ->

Wizyta na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi ->


 

  ````````````````````````````````````````````````````````

GRA TERENOWA

Gra terenowa (zaproszenie) ->

Gra terenowa gotowa ->

  ````````````````````````````````````````````````````````

 

Kaczka i znicz ->

  ````````````````````````````````````````````````````````

 

Przygotowujemy zaproszenie na grę terenową ->