Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016


8 września 2015 r. - posiedzenie informacyjno-organizacyjne

6 października 2015 r. - potrzeby bieżące

10 listopada 3015 r. - potrzeby bieżące

22 grudnia 2015 r. - potrzeby bieżące

12 stycznia 2016 r. - klasyfikacja śródroczna

19 stycznia 2016 r. - analiza pracy szkoły

15 marca 2016 r. - potrzeby bieżące

12 kwietnia 2016 r. - potrzeby bieżące

24 maja 2016 r. - potrzeby bieżące

14 czerwca 2016 r. - klasyfikacja roczna i końcowa

27 czerwca 2016 r. - analiza pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

26 sierpnia 2016 r. - posiedzenie plenarne

Designed by Free Joomla Templates
Projekt i wykonanie: Wioletta Szwebs