Dzieci nie ryby i swój głos mają

 

 

Rozpoczynamy projekt ->

 

 ````````````````````````````````````````````````````````

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Przygotowanie spotu reklamowego ->

 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie ->

Regulamin konkursu fotograficznego ->

Wizyta na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi ->


 

  ````````````````````````````````````````````````````````

 

Wyniki konkursu fotograficznego "Dzieci nie ryby i swój głos mają"

Komunikat:

Ponieważ termin przyjmowania prac w konkursie fotograficznym "Dzieci nie ryby i swój głos mają" został przesunięty z 30 września na 31 października, uprzejmie informujemy, że również rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi w terminie późniejszym - nie 15 - go, ale do 30 - go listopada 2017 roku.
Niezmiennym pozostaje termin wręczenia nagród, które zaplanowano na 11 grudnia 2017 roku, podczas uroczystego podsumowania projektu "Dzieci nie ryby i swój głos mają", które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zgłoszone prace fotograficzne!

Organizatorzy

 

Znamy już wyniki konkursu fotograficznego ->

 

 

GRA TERENOWA

Gra terenowa (zaproszenie) ->

Gra terenowa gotowa ->

  ````````````````````````````````````````````````````````

 

Kaczka i znicz ->

  ````````````````````````````````````````````````````````

 

Przygotowujemy zaproszenie na grę terenową ->

 

Warsztaty fotograficzne ->

 

Podsumowanie projektu ->