Gra terenowa

W ramach projektu "Dzieci nie ryby i głos swój mają" odbędzie się gra terenowa. Jej celem będzie pokazanie mieszkańcom Łodzi, co działo się w czasie II wojny światowej w obrębie ulic: Przemysłowej, Górniczej, Brackiej i Mostowskiego. Gra rozpocznie się w parku  Szarych Szeregów, przy pomniku Pękniętego Serca, po Spotkania Pokoleń. Uczestnicy zostaną  podzieleni na  grupy. Grupami opiekować się będą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 81. Na wykonanie zadań przeznaczono godzinę.
Spotkajmy się 1 czerwca 2017 roku ok. godz. 13:30, by uczcić pamięć dzieci - ofiar hitlerowskiego obozu przy ulicy Przemysłowej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi