Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

2 września 2019 r.rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2019 r. - zimowa przerwa świąteczna

13  - 26 stycznia 2020 r. - ferie zimowe

21 - 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasistów

4 - 14 kwietnia 2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2020 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. - ferie letnie

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

12 czerwca 2020 r.

23 czerwca 2020 r.

dla uczniów klas I - VII (z uwagi na egzamin ósmoklasisty):

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.