Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

3 września 2018 r.rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

11  - 24 lutego 2019 r. - ferie zimowe

15 - 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasistów

18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca - 1 września 2019 r. - ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: