Regulaminy obowiązujące

w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi

 

Regulamin korzystania z biblioteki -> (pdf)

Regulamin porządkowy -> (pdf)

Regulamin korzystania z sali lekcyjnej -> (pdf)

Regulamin korzystania z pracowni chemiczno - fizycznej -> (pdf)

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej -> (pdf)

Regulamin korzystania z szatni szkolnej -> (pdf)

Regulamin korzystania z jadalni -> (pdf)

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych -> (pdf)

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -> (pdf)