Regulaminy obowiązujące

w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi

 

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi -> (pdf)

Regulamin korzystania z jadalni w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi -> (pdf)

Regulamin porządkowy obowiązujący uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi -> (pdf)

Regulamin pracowni obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi -> (pdf)

Regulamin korzystania z przebieralni w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi -> (pdf)

Regulamin korzystania z szatni obowiązujący uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi -> (pdf)

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi (obowiązujący uczniów klas IV - VI) -> (pdf)

Regulamin przyznawania odznaki Sowy -> (pdf)

 

Załączniki:

Dla wychowawcy:

Oświadczenia uczniów potwierdzające zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi -> (pdf)