Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2017/2018

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Anna Bańkowska

Dorota Gawin

Ewa Hofman

Ewa Montgierd - Łojbo

Katarzyna Nowak

Maria Różalska

Maja Rynkiewicz

Justyna Smolec

Anna Zatorska

 

 

Język polski

 

Joanna Bińkowska

Barbara  Świecka

 

 

Język polski, etyka

 

Anetta Furchel

Lena Łucka

 

 

Język angielski

 

Blanka Błasik

Sylwia Dremlik

Milena Kupczyk - Golińska

Monika Grzeszczakowska

 

 

Język hiszpański

 

Martin Javier

 

 

Matematyka

 

Aleksandra Pilc

Paweł Zieliński

 

 

Matematyka, zajęcia komputerowe/informatyka

 

Monika Plewińska

Anna Rogalska

Wioletta Szwebs

 

 

Przyroda, geografia

 

Katarzyna Majcherczyk

 

 

Przyroda

 

Katarzyna Kania - Obrzydowska

 

 

Historia

 

Aleksandra Filipowicz

 

 

Historia, wychowanie do życia w rodzinie

 

Sylwia Sabiniak

 

 

Biologia

 

Tomasz Jakubczak

 

 

Chemia

 

Justyna Zając

 

 

Fizyka

 

Monika Bartczak

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Tadeusz Knop

Beata Pawełczyk

Adam Rajkowski

 

 

Religia

 

s. Elżbieta Sarnowska

Mariola Robecka

 

 

Muzyka

 

Ewa Maciejewska

 

 

Plastyka, technika

 

Beata Bednarek

 

 

Plastyka

 

Sebastian Kularski