Podziękowanie

 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 81

Bohaterskich Dzieci Łodzi

składa serdeczne podziękowanie

dla rodziców naszych uczniów:
 
p. Marcina Kowalskiego
 
za przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
 
i p. Michała Cieślaczyka
 
za prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność udzielania pierwszej pomocy
 
w ramach Szkolnych Dni Bezpieczeństwa.

 

Podziękowanie

 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 81

Bohaterskich Dzieci Łodzi

składa serdeczne podziękowanie

wolontariuszom PGE

za podarowanie nam

w ramach wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”

książek przeznaczonych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

Podziękowanie

 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 81

im. Bohaterskich Dzieci Łodzi

składa serdeczne podziękowanie

 

Państwu Anecie i Mariuszowi Raczyńskim

 

za wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki

o wiele wartościowych pozycji przeznaczonych dla dzieci.