Przedmiotowe zasady oceniania obowiązujące

w roku szkolnym 2017/2018

 

edukacja wczesnoszkolna (klasy 1 - 3) -> (pdf)

język angielski (klasy 1 - 3) -> (pdf)

język angielski (klasy 4 - 7) -> (pdf)

język polski (klasy 4d, 6c, 7a i 7b) -> (pdf)

matematyka (klasy 4a, 4d, 7a) - > (pdf)

matematyka (klasy 4b, 4c) - > (pdf)

matematyka (klasy 6a i 7b) -> (pdf)

matematyka (klasy 5a, 5b, 6b i 6c) -> (pdf)

przyroda (klasy 4 - 6) -> (pdf)

geografia (klasy 7) -> (pdf)

historia (klasy 4 - 7) -> (pdf)

technika (klasy 5 - 6) -> (pdf)

plastyka (klasy 5 - 7) - > (pdf)

zajęcia komputerowe (klasy 6b, 6c) -> (pdf)

zajęcia komputerowe (klasy 5b, 6a) - > (pdf)

zajęcia komputerowe (klasy 5a) - > (pdf)

informatyka (klasy 4a, 4d, 7b) -> (pdf)

informatyka (klasy 4b, 4c, 7a, 7c) -> (pdf)

muzyka (klasy 4 - 7) -> (pdf)

fizyka (klasy 7) - > (pdf)

religia (klasy 1 - 3) -> (pdf)