Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 81

im. Bohaterskich Dzieci Łodzi

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Informacje Rady Rodziców

W minionym roku szkolnym kwota dobrowolnej składki na Ogólny Fundusz Rady Rodziców została ustalona w wysokości 50 zł na rok. Płatności można było rozłożyć na 10 równych rat po 5 zł za miesiąc od września do czerwca włącznie.

Wpłacamy z dopiskiem na FUNDUSZ OGÓLNY RR podając imię, nazwisko i klasę dziecka. Zebrane środki finansowe na Fundusz Ogólny Rada Rodziców przeznacza na dofinansowanie imprez szkolnych, zakup pomocy naukowych, nagrody w konkursach, czy drobne doposażenie techniczne.

Natomiast dobrowolna składka na fundusz świetlicy wynosiła 25 zł za semestr, 50 zł na rok.

Wpłacamy z dopiskiem FUNDUSZ ŚWIETLICY podając imię, nazwisko i klasę dziecka. Zebrane środki finansowe na Fundusz Świetlicy Rada Rodziców przeznacza na materiały plastyczne oraz inne pomoce dla świetlicy.

 

Na oba fundusze RR wpłacamy przelewem lub w sekretariacie szkoły.

Dane konta RR:

Bank GNB, nr konta: 90 1560 0013 2811 5188 7000 0001