Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 81

im. Bohaterskich Dzieci Łodzi

w roku szkolnym 2019/2020

 

Skład Rady Rodziców

 

Granatowski Sławomir

przewodniczący Rady Rodziców

Bojarska-Dyba Magdalena

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Piotrowska Joanna

sekretarz

Wolnowska Karolina

Skarbnik

Stoiłowa Krystyna

Skarbnik

Puchalska Ewa

członek

Tokarska Aleksandra

członek

Denarska Monika

członek

Drabik Aleksandra

członek

Bartnicka Katarzyna

członek

Jakubowska Dagmara

członek

Całka Emila

członek

Patura Krzysztof

członek

Granas Joanna

członek

Adamus Iwona

członek

Borzyńska Dorota

członek

Strzelec Joanna

członek

Kowalska Sylwia

członek

Ożdżyński Piotr

członek

Bojarska-Dyba Magdalena

członek

Borzdyńska Dorota

członek

Barwińska Agnieszka

członek

Knol Paulina

Członek

Stopczyk Anna

Członek

 

Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi -> (pdf)

 

 

Informacje Rady Rodziców

 

W minionym roku szkolnym kwota dobrowolnej składki na Ogólny Fundusz Rady Rodziców została ustalona w wysokości 50 zł na rok. Płatności można było rozłożyć na 10 równych rat po 5 zł za miesiąc od września do czerwca włącznie.

Wpłacamy z dopiskiem na FUNDUSZ OGÓLNY RR podając imię, nazwisko i klasę dziecka. Zebrane środki finansowe na Fundusz Ogólny Rada Rodziców przeznacza na dofinansowanie imprez szkolnych, zakup pomocy naukowych, nagrody w konkursach, czy drobne doposażenie techniczne.

Natomiast dobrowolna składka na fundusz świetlicy wynosiła 25 zł za semestr, 50 zł na rok.

Wpłacamy z dopiskiem FUNDUSZ ŚWIETLICY podając imię, nazwisko i klasę dziecka. Zebrane środki finansowe na Fundusz Świetlicy Rada Rodziców przeznacza na materiały plastyczne oraz inne pomoce dla świetlicy.

 

Na oba fundusze RR wpłacamy przelewem lub w sekretariacie szkoły.

Dane konta RR:

Bank GNB, nr konta: 90 1560 0013 2811 5188 7000 0001