Co dalej z tymi telefonami? - nasza debata

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się debata z udziałem rodziców, uczniów oraz nauczycieli, podsumowująca szkolny projekt „NIE ŁADUJ-ZAGADUJ! - Stop fonoholizmowi!"
Debata rozpoczęła się od projekcji filmu przedstawiającego bardzo pesymistyczną wizję przyszłości, w której zatracenie się w używaniu smartfonów i mediów społecznościowych doprowadza do upadku ludzkości. W trakcie debaty odpowiedzieliśmy na pytania:
Czy my ludzie nie za bardzo zatraciliśmy się w używaniu telefonów i mediów społecznościowych? Jaki wpływ mają telefony i media społecznościowe na nasze relacje z ludźmi w rzeczywistym świecie? Jakie inne zagrożenia wynikają z nadmiernego używania smartfonów? W jaki sposób powinniśmy korzystać ze smartfonów, aby były one dla nas dobrodziejstwem i działały na naszą korzyść?
Następnie podjęliśmy dyskusję, jakie konkretne zasady dotyczące używania smartfonów powinny obowiązywać w naszej szkole i dlaczego? Czy uczniowie na przerwach powinni korzystać w sposób nieograniczony ze smartfonów, czy powinniśmy wprowadzić ograniczenia, bądź zakaz korzystania ze smartfonów i dlaczego?

Doszliśmy do wniosku, że całkowity zakaz używania telefonów nie jest dobrym pomysłem. Wszyscy jednak są zgodni, co do tego, że z dobrodziejstw cywilizacyjnych należy korzystać rozsądnie i z umiarem. W najbliższym czasie w naszej szkole odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli, na którym wypracujemy nowe zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.