Rozpoczęliśmy realizację projektu

Zaczęliśmy! W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje projekt "Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa". Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Dzisiaj w ramach projektu odbyło się u nas pierwsze ważne wydarzenie: Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. W ramach niego odbyły się spotkania z uczniami i nauczycielami, które poprowadziła edukatorka projektu - p. Barbara Michalska.

Dodatkowo przeprowadzone zostały trzy warsztaty, podczas których nasi uczniowie poznali możliwe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

To był niezwykle aktywny dzień :)