Kodeks korzystania z telefonu komórkowego

Uczniowie klasy 6c na lekcji godz. wychowawczej stworzyli kodeks korzystania z telefonu komórkowego w szkole i w domu. Natomiast  po odbytym spotkaniu   z pracownikami Instytutu Medycyny Pracy nt. wpływu telefonu komórkowego na człowieka  wykonali plakat pt. "Telefon komórkowy - przyjaciel czy wróg?"