Wizyta bankowca

W środę 9 listopada rozpoczęliśmy współpracę z projektem „BAKCYL”.  Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży - BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. W klasie 7A wolontariusz projektu BAKCYL przeprowadził dwie lekcje: „Twoje pieniądze” oraz „Od oszczędzania do inwestowania”, podczas których uczniowie zapoznali się m. in. z zasadami tworzenia budżetu domowego, korzyściami wynikającymi z oszczędzania oraz możliwościami inwestowania wolnych środków finansowych.