Mały projekt – wieeeeelkie drzewa!

Dzieci z klasy 3 d realizowały mały, klasowy projekt – Nasze drzewa genealogiczne. Zaczęły od wyjaśnienia zasad tworzenia takiego drzewa, oglądały przykładowe prace dzieci z innych szkół. W domach przeprowadziły wywiady ze swoimi bliskimi, aby dowiedzieć się jakie są pokrewieństwa między członkami ich rodzin, gromadziły zdjęcia. Potem w klasie zabrały się do zaprojektowania i narysowania ogromnego drzewa z wielką koroną, tak wielkiego, żeby pomieściły się na nich wszystkie zdjęcia lub wykonane samodzielnie portrety bliskich.

Kiedy prace dzieci znalazły się na wystawie klasowej  - wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem! Drzewa genealogiczne prezentowały się okazale. A opowieściom rodzinnym nie było końca podczas podsumowania projektu.