Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Pod koniec września po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (nasza relacja -> ).

W październiku przesłaliśmy sprawozdanie do organizatorów, w którym opisaliśmy podjęte przez nas działania. Właśnie otrzymaliśmy DYPLOM potwierdzający nasz aktywny udział w tej inicjatywie :)