```````````````````````````````````````````````````````````

Ważna informacja

Gabinet medyczny został sfinansowany  ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, zgodnie z Umową nr 17/2017/960.71 z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

```````````````````````````````````````````````````````````