Bezpieczn@ więź

W piątek 2 marca 2018 r. uczniowie klas szóstych i siódmych z naszej szkoły wzięli udział w spotkaniach w ramach kampanii profilaktycznej Bezpieczn@ więź. Celem tych spotkań było uwrażliwienie uczniów na zagrożenia w sieci, a zwłaszcza na zjawiska cyberprzemocy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po raz pierwszy nasi uczniowie zetknęli się z profilaktyką rówieśniczą. To starsi koledzy - uczniowie klasy drugiej ( mundurowej) XVIII LO w Łodzi rozmawiali z nimi o zagrożeniach w sieci. Pomysł na taka formę profilaktyki spodobał się młodzieży. Liczymy na kolejne spotkania :)