Podziękowanie

 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 81

Bohaterskich Dzieci Łodzi

składa serdeczne podziękowanie

wolontariuszom PGE

za podarowanie nam

w ramach wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”

książek przeznaczonych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.