Wiara czyni cuda...

Klasa 3d i 3c wzięła udział w projekcie realizowanym w łódzkim kinie Charlie pod nazwą: NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ – FILMOWI BOHATEROWIE. Dzięki cyklowi filmów, jakie dzieci obejrzą w kinie, uczniowie utrwalą właściwe wzorce postępowania, nauczą się budować relacje społeczne, poznają świat wartości, ofiarności i współpracy.  Film pt. „Sekret  Eleonory”, który obejrzały 4 października, pomógł dzieciom odpowiedzieć na pytanie – dlaczego warto wierzyć w siebie i co się dzieje, kiedy  wierzymy przesadnie w swoje możliwości? Po powrocie do szkoły rozmów na te tematy nie było końca! A w zeszytach pojawiły się samodzielnie napisane morały filmu: WIARA CZYNI CUDA, TRZEBA WIERZYĆ W SIEBIE, WARTO UCZYĆ SIĘ CZYTAĆ.