Odczytujemy wyniki naszej ankiety

Na dzisiejszej lekcji matematyki uczniowie klasy 7a, pracując w grupach, mieli ułożyć zadania na temat odczytywania danych z wykresów słupkowych oraz „tortowych” (kołowych). Materiałem, nad którym pracowali były wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas  4-7 na temat korzystania z telefonów komórkowych. Analizując rezultaty ankiety, które mieli wykorzystać, dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Jedna uczennica była zdziwiona, że aż tak wiele osób wykorzystuje telefon do grania w gry. Chłopcy byli zaskoczeni, że aż 6% pytanych korzysta z telefonu na lekcji.

Siódmoklasiści tworzyli ćwiczenia dla swoich młodszych kolegów z klas czwartych, dlatego przy okazji poćwiczyli obliczanie procentowe, zamieniając procenty na liczby.

To było nasze kolejne działanie w ramach szkolnego projektu "Nie ładuj, zagaduj! - stop FONOHOLIZMOWI!".