1b i ważne spotkanie

W czwartkowy wieczór w klasie 1b odbyło się ważne spotkanie - wywiadówka "NIC O NAS BEZ NAS". Na spotkaniu tym Pierwszoklasiści opowiadali swoim rodzicom, co potrafią robić najlepiej i za co lubią ich rówieśnicy. Ponieważ nie było to łatwe, wniosek nasuwa się sam: Wzmacniajmy wiarę w nasze dzieci i chwalmy je :)