Pasowanie na czytelnika

Do grona czytelników biblioteki szkolnej zostali dzisiaj uroczyście przyjęci uczniowie klas pierwszych. Przed aktem pasowania złożyli przyrzeczenie, że chętnie będą wypożyczać książki, czytać je i szanować.

 

Zanim nastąpiła uroczystość pasowania członkowie Klubu Miłośników Książek zabrali swoich młodszych kolegów w niezwykłą podróż, podczas której pierwszoklasiści obserwowali proces powstawania książki i aktywnie włączali się w zdarzenia rozgrywające się na scenie, udzielając porad młodym pisarzom. Okazało się, że świat książki i jej twórców jest naszym najmłodszym czytelnikom bliski i bardzo dobrze znany.