Savoir-vivre w przedszkolu

Dzisiaj odwiedziliśmy sąsiadujące z naszą szkołą Przedszkole nr 77 i w ramach programu „PoczytajMY” (który realizujemy pod auspicjami Centrum Edukacji Obywatelskiej) przeprowadziliśmy zajęcia czytelnicze. Ich tematem było kulturalne zachowanie. Rozpoczęliśmy od przeczytania kilku opowiadań Grzegorza Kasdepke ze zbioru „Bon czy ton” oraz fragmentów książki Grażyny Herbst „Dobre maniery”.

 

Następnie zagraliśmy w gorącą piłkę. Podczas tej zabawy nasi młodsi koledzy odpowiadali na pytania dotyczące savoir-vivre'u.

Zaprezentowaliśmy również kilka scenek z życia codziennego, ukazujących zachowania niekulturalne, a nasi gospodarze podpowiadali aktorom (którzy oczywiście stosowali ich rady), jak w danej sytuacji powinno wyglądać kulturalne zachowanie.

 

Przed ostatnim punktem zajęć, tj. wspólnym odtańczeniem „Kaczuszek”, rozmawialiśmy o emocjach i radzeniu sobie z nimi. Po dzisiejszym spotkaniu możemy stwierdzić, że przedszkolaki znają i stosują zasady kulturalnego zachowania.

Członkowie Klubu Miłośników Książek