Warsztaty z pszczelarstwa - Tajemnicze życie pszczół

Pasieka Edukacyjna Leśna Polana w Łagiewnikach – to zaczarowane miejsce…Podczas warsztatów dzieci  z klasy 1a i 1b miały okazję wysłuchać krótkiego wykładu dotyczącego historii pszczelarstwa, dowiedziały się co to jest rodzina pszczela (rola matki pszczelej, trutnia, robotnicy), jak wygląda życie w ulu, w jaki sposób pszczoły komunikują się ze sobą, czego potrzebują do życia. Zajrzały do ula wielkopolskiego i poznały sprzęt pszczelarski. Wspólne stworzyły świeczki z wosku pszczelego oraz z węzy pszczelej. Degustowały różne gatunki miodu. Zadawały nurtujące pytania, a uzyskane odpowiedzi wykorzystają podczas pracy nad projektem klasowym podczas Tygodnia Myślenia Projektowego.