Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2017/2018

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

p. Milena Kupczyk - Golińska, p. Aleksandra Filipowicz

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Klaudia Filipiak (przewodnicząca)

Aleksandra Gawęda

Kornelia Zaborowska

 

Rzecznik Praw Ucznia: p. Aleksandra Filipowicz (dyżury: piątek 14.30 - 15.30)