Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

 

10 - 13 września 2019 r. - zebranie organizacyjne (termin ustala wychowawca klasy)

8 - 10 stycznia 2020 r. - wywiadówki "nic o nas bez nas" (termin ustala wychowawca klasy)

25 - 29 maja 2020 r. - zebranie końcowe (termin ustala wychowawca klasy)

 

O terminach pozostałych zebrań rodzicielskich/spotkań edukacyjnych dla rodziców decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby.

Nauczyciele odbywają dyżury konsultacyjne 1 raz w tygodniu.