Dokumenty dla rodziców

 

Usprawiedliwienie (nieobecność ucznia w szkole na jednej bądź kilku godzinach) - > wzór

Usprawiedliwienie (jednodniowa bądź kilkudniowa nieobecność ucznia w szkole) - > wzór

Zwolnienie z lekcji - > wzór

Upoważnienie do odbioru dziecka -> wzór

Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły/świetlicy -> wzór

Upoważnienie do obioru dziecka ze szkoły przez osoby niebędące opiekunami prawnymi w sytuacjach szczególnych (dotyczy dzieci niezgłoszonych do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021) -> wzór