Usprawiedliwienie nieobecności i zwolnienie ucznia

 

Usprawiedliwienie (nieobecność ucznia w szkole na jednej bądź kilku godzinach) - > wzór

Usprawiedliwienie (jednodniowa bądź kilkudniowa nieobecność ucznia w szkole) - > wzór

Zwolnienie z lekcji - > wzór