Warunki ubezpieczenia uczniów w szkole

w roku szkolnym 2019/2020

 

SCHOOL PROTECT Colonnade Insurance S.A.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym -> (pdf)

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych -> (pdf)

Postanowienia dodatkowe do Program Ubezpieczenia dla dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych -> (pdf)