„Ludzie pracujący razem, jako jedna grupa, potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.”

Franklin Delano Roosevelt

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW I PRACOWNIKÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 81 W ŁODZI

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły współpracują dla dobra dzieci.

2. Filarami tej współpracy są szacunek i zaufanie.

3. Rodzice/opiekunowie prawni, kontaktując się ze szkołą, zachowują drogę służbową, czyli rozmawiają kolejno z:
    a)
nauczycielem przedmiotu,
    b) wychowawcą klasy,
    c) wicedyrektorem/dyrektorem szkoły.

4. E-dziennik służy rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom wyłącznie do przesyłania informacji.

5. Omawianie spraw dotyczących dzieci odbywa się podczas spotkania nauczyciela z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie szkoły (podczas dyżuru nauczyciela lub w innym, wspólnie ustalonym terminie).

6. Nauczyciele dbają, by spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywały się w odpowiednich warunkach.

7. W trakcie rozmowy nauczyciele udzielają rodzicom/opiekunom prawnym informacji tylko o ich dziecku.

8. Nauczyciele uczestniczą w rozwiązywaniu tych problemów, które zdarzyły się, kiedy dzieci znajdowały się pod ich opieką.

9. Rodzice/opiekunowie prawni wspierają nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, które pomagają znaleźć rozwiązanie w sprawach spornych między dziećmi.

10. Wszystkie strony zaangażowane w spór poszukują kompromisu, kierując się potrzebami dzieci.