Nasz Patron


Bohaterskie Dzieci Łodzi

Bohaterskim Dzieciom Łodzi poświęcony jest pomnik Martyrologii Dzieci, tzw. Pomnik Pękniętego Serca w Parku im. Szarych Szeregów. Park znajduje się między ulicami: Boya-Żeleńskiego, Górniczą i Staszica.

Park im. Szarych Szeregów (dawniej Promienistych) został założony w latach pięćdziesiątych na terenie dawnej starej zabudowy, stanowiącej w czasie okupacji pn. część getta oraz obozu przejściowego dla młodzieży polskiej, który został zlikwidowany na krótko przed wyzwoleniem Łodzi.

W końcu 1942 r. hitlerowski okupant utworzył w rejonie ulic: Przemysłowej, Górniczej, Brackiej
i Plater obóz przeznaczony dla dzieci i młodzieży polskiej, nazwany "Polen Jugendverwahrlager". Obóz ten posiadał filię w Dzierżąznie, w folwarku i młynie na Czarnawce. Do obozu kierowano dzieci i młodzież za różne drobne przewinienia wobec okupanta oraz dzieci bezdomne i pozbawione opieki wskutek aresztowania ich rodziców. W obozie panował taki sam reżim, jak w obozach koncentracyjnych dla dorosłych. Głód, ciężka praca fizyczna ponad siły, fatalne warunki sanitarne, brutalne i sadystyczne traktowanie młodocianych więźniów powodowały wysoką śmiertelność.

13 września 1969 r. wmurowano akt erekcyjny pod pomnik Martyrologii Dzieci wg projektu Jadwigi Janus i Ludwika Mackiewicza. Pomnik wzniesiono na terenie byłego obozu w pn.-wsch. części parku. Odsłonięcie nastąpiło 9 maja 1971 r. w 26 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.

 

Zapomniane obozy nazistowskie

Dorośli dzieciom zgotowali ten los

Designed by Free Joomla Templates
Projekt i wykonanie: Wioletta Szwebs