Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi  na  dofinansowanie  zadania

"Pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 81 im Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi".

 

 

Nasze działania:

Otwarcie ekopracowni ->

 

Las pełen energii (sadzenie lasu) ->

 

Podsumowanie projektu "Było sobie drzewo..." ->

 

Orientacja w terenie

Już w klasach I - III dzieci poznają kierunki świata. W klasie czwartej doskonalą umiejętności wyznaczania kierunków świata w terenie. Nieodzowne podczas takich zajęć okazują się kompasy.


Uczniowie opisują także położenie różnych obiektów (na zdjęciach doliny rzecznej) używając nazw kierunków geograficznych. Na zajęcia terenowe zabieramy także lornetki, ponieważ zawsze można zauważyć coś ciekawego, co będzie tematem kolejnego spotkania.


Designed by Free Joomla Templates
Projekt i wykonanie: Wioletta Szwebs