Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

 

12 września 2017 r. - zebranie organizacyjne

16 stycznia 2018 r. - przekazanie informacji na temat proponowanych ocen śródrocznych

12 czerwca 2018 r.  - przekazanie informacji na temat przewidywanych ocen rocznych i końcowych