Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi jest szkołą publiczną położoną w malowniczej części Bałut w sąsiedztwie parku Szarych Szeregów. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszamy do pierwszej w Polsce publicznej budzącej się szkoły, szkoły, która od kilku lat wdraża zmiany na rzecz stworzenia przestrzeni przyjaznej dzieciom.

Przede wszystkim wyprowadziliśmy dzieci z ławek, umożliwiając im uczenie się w ruchu. Stworzyliśmy im warunki do zabawy, aby uczyły się, nie wiedząc, że się uczą. Pozwoliliśmy im uczyć się od siebie. Sami pracujemy nad sobą, ucząc się cierpliwości, wiary w naszych uczniów. Chcemy, aby nasze dzieci były samodzielne, potrafiły pokonywać pojawiające się na ich drodze problemy, aby uczyły się odpowiedzialności za siebie i innych, by chętnie podejmowały wyzwania. Chcemy, aby współodczuwały, pomagały sobie wzajemnie. I nade wszystko dbamy o relacje, bo bez dobrych relacji nie ma edukacji. Uśmiechamy się, zarażając uśmiechem innych.

Nasi uczniowie, ucząc się współpracy w zespole, pracują każdego tygodnia z losowo wybranym kolegą i koleżanką. To wstęp do pracy w grupach. Wszyscy już wiemy, że warunkiem nabycia umiejętności współpracy jest zaakceptowanie drugiego człowieka. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy poznamy się nawzajem, gdy nauczymy się ze sobą być, w pracy i w zabawie. Ważne jest również uczenie się rozwiązywania konfliktów. Nie szukamy winnych i nie nakładamy kar. Poszukujemy przyczyn i wyciągamy wnioski. Dajemy sobie drugą i kolejną szansę. Pozwalamy dzieciom popełniać błędy i uczyć się na błędach.

W naszej szkole troszczymy się o motywację wewnętrzną uczniów. Robimy wszystko, aby ich nie demotywować. W klasach I-III nie ma ocen wyrażonych stopniem, buźką, kwiatkiem itp. Dwa razy w roku oceniamy opisowo  wiedzę, umiejętności i zachowanie naszych uczniów. Wszystkim dzieciom dajemy rzetelną informację zwrotną. One same uczą się oceny koleżeńskiej i samooceny.

Dajemy dzieciom przestrzeń do działań artystycznych. Nasi uczniowie muzykują, tańczą, malują, lepią, haftują, gotują, wyrażając siebie – swoje emocje, pragnienia, marzenia. Realizują się w przedstawieniach teatralnych. Uczą się wystąpień publicznych, pokonując własne słabości. Uczą się programowania, wykorzystują na co dzień nowe technologie, bo te ułatwiają komunikację i czynią prostszym uczenie się.

Na lekcjach preferujemy metodę projektu. To ulubiony sposób uczenia się naszych uczniów. Uwielbiają poszukiwać, badać, odkrywać. Uczą się planować, współpracować, rozwiązywać problemy
w twórczy sposób. Nie tracą czasu i energii na wypełnianie zeszytów ćwiczeń. W zamian za to sami tworzą własne materiały edukacyjne, którymi dzielą się na lekcjach. Często wychodzą z sal lekcyjnych, z budynku szkolnego, wszystkimi zmysłami poznają otaczający świat. Swą kreatywność wykorzystują również poza zajęciami lekcyjnymi. Tryskają pomysłami, wymyślając swoje imprezy
i uroczystości. Sami je planują, realizują i podsumowują. Sami też mogą stanowić prawo wewnątrzszkolne – ustalają zasady, opracowują regulaminy, postanowień których ściśle przestrzegają. Dzieci lubią znać granice i przestrzegają ustalonego porządku, jeśli w jego ustalaniu mają swój udział. W naszej szkole wymagamy przestrzegania obowiązujących zasad.

Budząca się szkoła - szkoła w drodze - to nie lada wyzwanie. To zmiana, której wdrażanie trwa nieustająco, tak jak nieustająco zmienia się świat. To podążanie za dzieckiem, zaspakajanie jego potrzeb poprzez dawanie mu przestrzeni do samodzielnego działania. To codzienne zaciekawianie otaczającą rzeczywistością i motywowanie do jej tworzenia, udoskonalania.